CS Atom, ett verktyg för digitaliserings för organisationer och företag, skapa programvara 10x snabbare än någonsin tidigare med enkla konfigurationer 

Det är idag svårt för organisationers IT-avdelningar att hinna med att skapa den mängd IT-systemet som verksamheten är behov av.

Många briljanta idéer sätts i organisationernas malpåse för att pengar och tid ej räcker till för att förverkliga idéerna.

I ett vanligt IT-projekt behövs både front-end och back-end utvecklare och eventuella devops för sätta upp IT-miljön samt projektledare som håller samman projektet.

Med Low-code plattformen CS Atom kan systemutvecklaren tillsammans med affärsutvecklaren snabbt ta en idé till ett fungerande IT-system utan att behöva tänka på systemets databaslogik eller användargränssnitt. CS Atom sköter detta i bakgrunden med hjälp av uppsatta konfigurationsregler.

Vad är CS Atom?

Med hjälp av ett enkelt ”drag and drop” gränssnitt kan ett helt nytt system byggas upp utan en rad programmeringskod. Alla steg görs med enklare konfigurationer. Allt ifrån applikationslogiken, användargränssnittet och säkerhetsintegrationen. Databaslogiken skapas automatiskt utifrån hur applikationslogiken konfigureras upp.

CS Atom huvudmoduler

Data Source Studio

Med några enkla klick kan ett helt nytt system konfigureras upp med hjälp av Datasource Studio enkla ”drag and drop” funktionalitet.

Data source studio har under flera års tid förbättras och byggts på med ny funktionalitet för täcka nya behov gällande nya utvecklingsbehov.

Dashboard

Möjlighet att visualisera och övervaka och göra det möjligt att enklare fatta rätt beslut med hjälp av diagram, kartor, tabelldata, kameraövervakningsstöd.

Arbetsgrupper

Med hjälp av Arbetsgrupper skapas möjligheten att konfigurera upp säkerhetsstruktur vad organisationens användare skall ha möjlighet att se och ändra. Workgroups går även att synkroniseras med organisationens egna ”Microsoft Active Directory” för att underlätta administrationen av användarrättigheter.

REST API

Med hjälp av REST API kan data importeras och exporteras via ett användarvänligt JSON gränssnitt med hjälp av API-nycklar eller via den enskilda användarens login-konto.

Kunder