Tillsammans med vår Rakel certifierade digitaliseringsplattform CA Atom levererar CS Suite redundanta kommunikations lösningar för blåljus. Säker kommunikations mot olycksplats och bakre ledning, bildöverföring, lägesbild med positionering av larm och olika typer av enheter i kombination med geodata, levererar CS suite en komplett kommunikations lösning för blåljusmyndigheter.

RAKEL certifierad

  • Tjänsteleverantörsstatus hos MSB

  • Egen AVL och TCS utrustning

  • AVL-server certifierad

  • Möjlighet att ta emot position för RAKEL terminaler

  • TCS-server certifierad

  • Möjlighet att ta emot status från RAKEL terminaler, alternativt skicka

  • SDS-meddelanden till RAKEL-terminaler.